WELCOME / WELKOM

Take to the open roads, with your veteran family / Neem na die oop paaie, met jou veteraanfamilie

We are excited to be launching the Western Cape Veterans Motorcyle Association. We want to invite all veterans bikers and non veteran bikers to join our club and enjoy the comeradie that comes from biking!

One of the 1st motorcycle clubs was established in New York, USA in 1903. It was only after WW2 that motorcycle clubs started expanding when military veterans started looking for adrenaline rushes, camaraderie and even military-esque hierarchy.

Today there are many types of motorcycle clubs that are synonymous with military veterans as it gives veterans a sense of belonging. Since the 1990’s the image of motorcycle clubs has changed drastically with the introduction of the ‘friendly neighborhood biker’ and has seen a surge in Social Biker Clubs (SC) and Motorcycle Associations (MA). The latter 2 still has the basic hierarchy structure of a bikers club but are more for the enthusiast and family orientated rider.

The WCV MA is an independent motorcycle club and not affiliated to any other organization but falls under the umbrella of the Western Cape Veterans and shares the same values, principles, constitution, mission and vision.

Ons is opgewonde om die Wes-Kaapse Veteraanmotorfietsvereniging te begin. Ons wil alle veterane fietsryers en nie-veterane fietsryers nooi om by ons klub aan te sluit en geniet die komedie wat uit fietsry kom!

Een van die 1ste motorfietsklubs is in 1903 in New York, VSA gestig. Dit was eers na die Tweede Wêreldoorlog dat motorfietsklubs begin uitbrei het toe militêre veterane begin soek het na adrenalienstorms, kameraadskap en selfs militêre-esel-hiërargie.

Vandag is daar baie tipes motorfietsklubs wat sinoniem is met militêre veterane, aangesien dit veterane ‘n gevoel van toebehore gee. Sedert die negentigerjare het die beeld van motorfietsklubs drasties verander met die bekendstelling van die ‘vriendelike bikerswenner’ en het ‘n toename in sosiale bikerklubs (SC) en motorfietsverenigings (MA) beleef. Laasgenoemde 2 het steeds die basiese hiërargie-struktuur van ‘n fietsryklub, maar is meer vir die entoesias en familie-georiënteerde ruiter.

Die WCV MA is ‘n onafhanklike motorfietsklub en nie geaffilieer by enige ander organisasie nie, maar val onder die sambreel van die Wes-Kaapse Veterane en deel dieselfde waardes, beginsels, grondwet, missie en visie.

Team Members